Welwyn Garden City

Welwyn Garden City

ยังไม่เริ่ม

AFC Kempston Rovers

AFC Kempston Rovers

สด

องค์กร

คาดการณ์

อัตราต่อรอง

สถิติ

H2H

เหตุการณ์

ผู้เล่น

บาดเจ็บ

韦尔温花园城市

เวลวินซิตี้

corner

-

red-card

-

yellow-card

-

0

:

0
肯普斯顿

เคนซิงตัน

yellow-card

-

red-card

-

corner

-

0

การโจมตี

0

0

การยิง

0

0

การโจมตีอันตราย

0

0

อัตราส่วนการครองบอล

0

บทสรุปการแข่งขัน

 • เวลาเริ่มต้น:
 • เวลาครึ่งเวลา:
 • ผู้ตัดสิน:
 • ทีมเจ้าบ้าน: Welwyn Garden City
 • ทีมเยือน: AFC Kempston Rovers
 • ประเทศ: England
 • เมือง: Welwyn Garden City, Hertfordshire
 • สนาม: Herns Way
 • ลีก: Non League Div One - Southern Central
 • ฤดูกาล: 2023
 • รอบ: Southern Central - 12
 • สถานะ: ยังไม่เริ่ม
 • คะแนนเต็มเวลา: 0:0
 • คะแนนครึ่งเวลา: 0:0

ข้อความสด

-

เริ่มการแข่งขัน!!

เมื่อผีเรือจุดเริ่ม การแข่งขันครึ่งแรกจะเริ่มต้นแบบเป็นทางการ!

-

เริ่มต้นเกม

สวัสดีทุกคน การแข่งขันในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 03:45 น.!